החלטתם להתגרש בהסכם? מה על ההסכם לכלול?

המטרה העיקרית של הסכם הגירושין הינה לעצב מחדש את התא המשפחתי לאחר פירוקו. חשיבותו של הסכם גירושין טוב הינה ביכולתו לחזות קשיים אשר עלולים להתעורר כתוצאה מהפירוד, ולמנוע התלקחות מחלוקות בעתיד. חשוב לזכור, שכל מקרה מיוחד ומורכב, ועל כן לא ניתן לתת רשימה של כל הסוגיות בהם עוסקים הסכמי הגירושין. מרבית הסכמי הגירושין עוסקים בחמישה נושאים עיקריים:

הסכמה לנתינת גט/מסירת גט
דרך כלל, במעמד החתימה על הסכם הגירושין, חותמים הצדדים על בקשה בהסכמה להתגרש בבית הדין הרבני. על בסיס הבקשה נקבע מועד לדיון במעמד הצדדים. במידה והדיינים מתרשמים כי רצון הצדדים להתגרש, יתקיים סידור הגט. חשוב לזכור כי יש לפעול לקביעה מהירה ככל שניתן של מועד דיון בבית הדין הרבני על מנת למנוע מצבים בהם אחד מבני הזוג מתחרט. במקרים אלו, אין די בהסכמתו הראשונית על מנת לכפות עליו גט.

רכוש
ההסכם מפרט כיצד יחולק הרכוש, לרבות כל הזכויות שצברו בני הזוג במסגרת חיי נישואיהם. חובה לוודא בטרם חתימה על ההסכם, כי ההסכם כולל את כל הנכסים של בני הזוג, וכי לא מתקיים מצב לפיו אחד מבני הזוג הותיר בידיו ממון רב, שעצם קיומו אינו ידוע לבן הזוג השני.

מזונות
הצדדים מסכימים על סכום גובה המזונות החודשיים. סכום המזונות צמוד, בדרך כלל, למדד המחירים לצרכן. במרבית המקרים, ההסכמים עוסקים במזונות הילדים, שכן האישה אינה זכאית למזונות לאחר הגירושין, למרות שאין מניעה שהבעל יקבל על עצמו תשלום חודשי לגרושתו או להפך. כמובן, שסכום המזונות יכול וישתנה בקרות נסיבות קיצוניות. אולם, חשוב לנסח את סעיפי המזונות באופן שיכללו את כלל הוצאות הילדים על מנת שלא יטען בעתיד, כי הוצאה זו או אחרת אינה כלולה במסגרת סכום המזונות עליו סוכם.

משמורת ילדים וזמני שהייה
ההסכם מפרט למי מבני הזוג תהיה החזקה בילדים, ומה יהיו זמני השהייה להם זכאי ההורה השני. כאן, קיימת חשיבות לשריין, בין היתר, מגבלות על מקום מגורים של בני הזוג, שינוי שם הילדים, יציאתם מן הארץ וכיו"ב. צוות משרדנו דוגל ומאמין כי חשוב להדגיש בפני הצדדים שטובתם של הילדים טמונה בהכרה בזכותם לגדול ולהתחנך לצד שני הוריהם תוך הבנה כי הם אינם אלו הנפרדים ממי מהם, וכי יש לנסות ולשמר את מציאות החיים אליה התרגלו אלו, וככל שניתן לעשות זאת תוך הוצאתם והפרדתם מן המחלוקות הפתוחות.

חינוך הילדים
הנושא הופך קריטי כאשר אחד מבני הזוג עובר תפנית קיצונית, למשל, חזרה בתשובה או בשאלה, המלווה בניסיון לחנך את הילדים שבחזקתו ברוח אמונתו החדשה. הדברים מובילים להיווצרות פערים ותהום רגשית בין הילדים לבין ההורה אשר אינו מחזיק בילדים. על כן, טוב תעשו אם תקבעו בהסכם הגירושין את סוג החינוך שינתן לילדיכם, את אופי השותפות בקבלת החלטות אלו, את חשיבות כיבוד ההורים וכיו"ב.

במקרה שהסכמתם על הכל האם אתם עדיין צריכים עורך דין ?
גם אם הגעתם להסכמה בכל הנקודות, מומלץ כי תפקידו את ניסוח ההסכם, לרבות אישורו בבית המשפט או בבית הדין הרבני, בידי עורך דין, שיבחן את ההסכמות, יבדוק האם לא נשכחו נושאים מסוימים, ינסח את ההסכמות בצורה משפטית, ויחתים את הצדדים על המסמכים הנדרשים  בכדי להבטיח את קיום ההסכם. בדרך זו, תמנעו ריבים "ואי הבנות" בעתיד.

זוג בהסכם גירושין