החוק מגדיר מהן עבירות אלימות, עבירות אלו טומנות בחובן שורה ארוכה של מעשי אלימות בדרגות חומרה שונות, החל מעבירות אלימות קלות כתקיפת סתם שלא גרמה לחבלה או לנזק ממשי ועד לרצח בכוונה תחילה.

לדאבוננו עבירות אלימות הן תופעה שכיחה ולמכת מדינה.

חוק העונשין, התשל"ז- 1977 מגדיר מספר רב של עבירות, הנחשבות כעבירות אלימות.