תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

דמי מזונות ילדים נועדו לספק את צרכיהם. האם ייתכן מצב שבו ניתן יהיה לבטל את זכותם למזונות? סוגיה זו עולה כאשר ילד מסרב לקיים קשר עם האב, אם מיוזמתו שלו ואם בשל ניכור הורי, אז פונה הוא לבית המשפט ומבקש את ביטול המזונות. מה דעתה של הפסיקה בשאלה זו?

טובת הילד

בכל הנוגע לילדים קטינים, טובת הילד היא השיקול המכריע. לכן, הכלל המנחה בסוגיה של ביטול מזונות ילדים הוא כי מדובר בצעד קיצוני, אשר יש לנקוט בו רק כאשר הנסיבות מצדיקות זאת. הטעם לכך הוא כי תשלום המזונות נועד לדאוג לרווחתו של הילד ואין להביאו לחרפת רעב גם כאשר הוא מנותק מאביו. יחד עם זאת, בית המשפט רואה את חוסר ההוגנות בכך כי אב ישלם מזונות לילד שאינו בקשר עמו, בפרט כאשר הנתק אינו באשמת האב ולכן, הוא ייעתר במקרים מסוימים לתביעה של ביטול מזונות, או יורה על הקטנת סכום המזונות.

ביטול מזונות –  מתי?

כאשר מונחת בפני בית המשפט תביעה של ביטול מזונות, בוחן הוא מספר נתונים על מנת להבין האם קיימת הצדקה במקרה דנן להיעתר לתביעה. ראשית כל, מהי הסיבה לניתוק הקשר בין האב לילד? האם זוהי יוזמה של הילד בלבד, האם לאב יש חלק בכך, או האם מדובר בניכור הורי מצד האם, כך שסרבנות הקשר היא תוצאה של הסתה. שנית, בית המשפט בוחן  האם האב נקט בכל האמצעים לחידוש הקשר עם הילד. שלישית, מה תהיה ההשפעה של ביטול המזונות על קיומו הסביר של הילד והאם ביטולם יפגע בסיכוי לחידוש ושיקום הקשר.

האם הילד קטין או בגיר?

החלטתו של בית משפט בתביעת ביטול מזונות מושפעת מכל השיקולים שפירטנו לעיל וכן, תלויה בשאלה מהו גילו של הילד. הפסיקה נוהגת להבחין בין ילד קטין לבגיר מתוך הנחה כי מילד בגיר ניתן לצפות ליחס חיובי כלפי האב, אף אם ישנן תחושות כעס כלפיו. במסגרת האיזון בין זכות הילד למזונות, לזכות האב שלא לשלם מזונות לילד המתנכר לו, תיטה הכף לטובת האב כאשר מדובר על ילד בגיר. נציין, כי יכול גם שבית המשפט יקבע להפחית את דמי המזונות ולא לבטלם, על מנת לשמור על איזון זה כאמור.

בן גוריון 11, מגדל ויטה, בני ברק

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ