תפריט
תפריט

לקביעת פגישת ייעוץ

מה זה כתובה – רקע

לפי מקורות שונים החלו להשתמש בשטר כתובה בתקופת התנאים. בתקופה זו לא היו תקנות וחוקים בנושאי גירושין ובעל יכול היה לגרש את אשתו מעל פניו בכל רגע ומכל סיבה. הנשים לא היו מפרנסות והיו תלויות לחלוטין בבעל לפרנסתן, ואם היו מגורשות, הן היו נותרות חסרות כל. על מנת להגן על נשים מבחינה כלכלית, ועל מנת שלא יהיה כל כך קל לבעל לגרש את אשתו, הוחלט על מיסוד הכתובה, שמשמעותה שהבעל מתחייב כי במידה ויחליט לגרש את אשתו, יהיה חייב בתשלום סכום נכבד כדי להבטיח כי היא תוכל להמשיך ולהתקיים בכבוד.

סכום הכסף המופיע בכתובה

סכום הכסף הראשוני אשר נקבע בתקופת התנאים כסכום המקובל לכתובה היה 200 זוז. נוהגים לפרש זאת כיום כסכום השווה בערכו למשכורת הבעל במשך שנה שלמה. בית הדין בימינו קבע סכום מינימום וסכום מקסימום לגבי גובה הכתובה. לפי בית הדין הרבני סכום המינימום יהיה בגובה שכר המינימום, העומד כיום על 4000 שקלים לחודש, ו- 48,000 שקלים לשנה. הסכום המקסימאלי לשנה הוא 10000 שקלים לחודש ו- 120000 שקלים לשנה. סכום הגבוה מכך, נחשב על ידי בית הדין כמוגזם ולרוב לא יפסק סכום גבוה יותר.

יחד עם זאת, היו מקרים חריגים בהם הכתובה כללה סכומים גבוהים, אפילו בעלי שש ספרות ובית הדין פסק כי על הבעל יהיה לשלם סכום זה. למשל, במקרים בהם האישה הצליחה להוכיח בגידה של הבעל או כי אין עילה אמיתית וכנה לגירושין.

משמעות הכתובה עבורנו

רבים מהזוגות הנישאים רואים בכתובה אקט סמלי בלבד וחסר משמעות ותוקף חוקי. יחס זה אל הכתובה מוביל לכך שהסכום הנרשם נתפס כסמלי יותר מאשר ממשי. עקב כך, ישנם מקרים רבים בהם החתן רושם סכומים שאינם מציאותיים לגביו, מתוך רצון להיראות נדיב ומאוהב, כשברצונו להרשים את חבריו או את משפחת הכלה ומתוך רצון לרצות את הכלה.

רגע החתונה הוא רגע רומנטי ומאושר ורוב הזוגות אינם חושבים בו על האפשרות של פרידה עתידית. בנוסף, הם מניחים כי במידה וייפרדו, הפסיקה בנושאים הכלכליים תהיה קביעת מזונות כפי שנהוג כיום. אלא שבעצם מבחינה חוקית יכולה האישה לתבוע מהבעל את כתובתה. יתרה מכך, ישנם פסקי דין שקבעו כי על הבעל לשלם לאישה את כתובתה.

בפסק דין של בית הדין הרבני מהשנים האחרונות נקבע כי בעל ישלם לאישה את כתובתה בנוסף למזונותיה. האישה הצליחה להוכיח כי הבעל עזב את הבית לטובת חיים עם אישה אחרת. הבעל לא הצליח להביא טיעון טוב מספיק על מנת להצדיק קבלת פטור מתשלום הכתובה ונדרש לשלם מזונות וכתובה גם יחד.

לסיכום

חשוב להדגיש, כי ברוב מקרי הגירושין אין התייחסות לכתובה, וחלוקת הרכוש והסדרי הממון בין בני הזוג נערכים בהתאם לנורמה המקובלת: חלוקת הרכוש המשותף כפי שקבוע בחוק, ומתן מזונות הקטינים. יחד עם זאת עומדת בפני האישה הזכות לתבוע את כתובתה, ולכן מומלץ כי לפני החתונה יסכמו בני הזוג על סכום כתובה הוגן וסביר המקובל על שניהם, ויתייחסו אליה במלוא הרצינות!

לקביעת פגישת ייעוץ