תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

הפחתת מזונות – רקע

עד לפני מספר שנים, אב אשר היה מבקש להפחית את סכום מזונות הילדים, היה נדרש להוכיח באופן חד משמעי את קיומו של שינוי מהותי בנסיבות. למשל, הרעה במצבו הכלכלי בשל עסק שנסגר או פיטורים. בעקבות הלכת בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 שניתנה בשנת 2017, המצב המשפטי השתנה וכיום ישנם מקרים בהם ניתן יהיה להפחית את המזונות גם ללא שינוי שכזה.

שוויון בנטל המזונות

עד לחודש יולי 2017, בעת פרידת ההורים, האב הוא זה אשר שילם את מזונות הילדים, ללא כל קשר להסדר המשמורת וללא התחשבות בגובה הכנסתה של האם. כלומר, אף כאשר הילד היה במשמורת משותפת, היה נושא האב בדמי המזונות לבדו ואף במקרים בהם היה שכרה של האם גבוה משל האב באופן משמעותי. ביולי 2017 מצב הדברים השתנה, בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון, בע"מ 919/15. במסגרתו נקבע כי ההורים יחלקו את חובת המזונות של הילד החל מגיל 6, בהתאם לזמני השהות שלהם עמו ובהתאם ליחס ההכנסות שלהם.

הפחתת מזונות לפני בע"מ 919/15

לפני פסק הדין, כאשר אב היה רוצה להפחית את דמי המזונות שנקבעו לו, יכול הוא היה לעשות זאת רק כאשר הוכיח שינוי מהותי בנסיבות. כזה שלא עמד בפני בית המשפט בעת קביעת סכום מזונות הילדים. כך למשל אם חלה הרעה משמעותית במצבו הכלכלי של האב בשל מחלה, פיטורים או עסק עצמאי שכשל. כל עוד לא עמד בנטל הוכחה זה, בית המשפט היה דוחה את בקשתו להפחתת המזונות. הלכת שוויון בנטל שקבע בית המשפט העליון שינתה מצב זה וכיום, ישנם מקרים בהם יוכל האב להפחית את דמי המזונות, גם ללא שהוכיח שינוי מהותי מעין זה.  

מהו המצב כיום?

בית המשפט העליון לא הכריע האם ההלכה החדשה שיצר תחול גם על תיקי מזונות שנסגרו. משכך, התפתחו בבתי המשפט לענייני משפחה דעות שונות בשאלה זו. חלק מן השופטים סבורים כי עצם קיומה של ההלכה, עונה על הדרישה של שינוי מהותי בנסיבות. לכן, כאשר מגיעה אל פתחם תביעה להפחתת מזונות, הם מחשבים מחדש את מזונות הילדים בהתאם לזמני השהות ויחס ההכנסות. זאת גם כאשר אין כל שינוי מהותי בנסיבות כגון הרעה במצב הכלכלי של האב. לעומת זאת, יש שופטים הסבורים כי הדרישה לשינוי שכזה לצורך הפחתת מזונות ילדים נותרה בעינה ולכן ללא כל שינוי שכזה, לא יפתחו מחדש את תיק המזונות.

 

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי