לקביעת פגישת ייעוץ

עורך הדין אסי סגל ממשרדנו עושה זאת שוב ומנפץ לרסיסים את הקונספציה השגויה הנוגעת להפחתת דמי המזונות.
עורך הדין סגל ממשרדנו טען להגדלה בהכנסות האם והדגיש שהכנסתה עולה על זו של האב, ולמרות שזמני השהות מצומצמים התעקש כי יש לפעול בהתאם לבע"מ 919/15 המהווה הלכה מחייבת לפיה יש לקבוע את גובה דמי המזונות.
בית המשפט קיבל את מלוא טענותיו ופרשנויותיו של עורך הדין אסי סגל ממשרדנו לבע"מ 919/15 וקבע הפחתה משמעותית בדמי המזונות החודשיים בסך העולה על חמישים אחוזים!!

בן גוריון 11, מגדל ויטה, בני ברק

לקביעת פגישת ייעוץ