תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

הליך בקשה ליישוב סכסוך

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014 קובע כי על בני זוג המצויים באחד הסכסוכים המפורטים בחוק, להגיש בקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת תביעה לבית משפט. במסגרתה, מחויבים הצדדים לקיים הליך גישור קצר ורק בסיומו, אם זה לא הביא לפתרון הסכסוך, יוכלו להגיש תביעה.

הגשת הבקשה

בקשה ליישוב סכסוך מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, אשר בתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריהם של בני הזוג, או אם אינם גרים עוד יחד, מקום מגוריהם המשותף האחרון. מתי יש להגיש את הבקשה? בסכסוכים בין בני זוג המנויים בחוק כגון: הליך גירושין, תביעת מזונות ילדים (למשל בין ידועים בציבור), תביעת אבהות וכדומה. יודגש כי בקשה זו הנה בגדר חובה, כלומר, כי עד אשר זו לא הוגשה, הצדדים לסכסוך אינם רשאים להגיש תביעה לבית המשפט בעניין הסכסוך ביניהם. לאחר הגשת הבקשה, יופנו הצדדים להליך של גישור ביחידת הסיוע הצמודה לערכאה השיפוטית ורק במידה שזה לא הביא לפתרון הסכסוך, תיפתח בפניהם הדרך להגשת תביעה.

עיכוב הליכים

עם הגשת בקשה ליישוב סכסוך, יחול עיכוב הליכים, אשר משמעותו כי הצדדים מנועים מפנייה לערכאות למעט מקרים ספציפיים. כך למשל, אם הסכסוך הנו בעניין מזונות ילדים, ניתן להגיש בקשה לקביעת מזונות זמניים. עיכוב ההליכים יהיה לתקופה של 45 יום, אלא אם ערכאה משפטית קיצרה את המועד או האריכה אותו עד למשך של 60 יום. בתום תקופה זו, היה והסכסוך לא בא על פתרונו, יוכלו הצדדים לפנות לערכאות. לעניין זה נדגיש, כי הצד אשר הגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, מקבל את הזכות לבחור איזו ערכאה תדון בסכסוך. אם זה לא מימש את זכותו זו, בחלוף אותם 15 יום, יוכל הצד השני להגיש את התביעה לערכאה על פי העדפתו.

חשיבותו של הייצוג המשפטי

עומד בפני הליך גירושין? ברצונך להגיש תביעת מזונות או תביעת אבהות? לכל אלו השלכות מרחיקות לכת על חייכם ועל כן, חשוב שלא תתמודדו עם זה לבד. ייצוג משפטי מקצועי ישמור על זכויותיכם באופן האופטימאלי ויטפל בכל ההליך המשפטי מתחילתו ועד סופו. ראשית הדבר הוא בהגשת בקשה ליישוב סכסוך, אשר לאחריה ייצג עורך הדין את הלקוח בהליך הגישור ביחידת הסיוע, כאשר ככל ויש צורך בכך, יגיש עורך הדין גם בקשות לסעדים זמניים. במקרה שבו פגישות הגישור לא הובילו לפתרון הוגן ומוסכם, תוגש תביעה לאחת מן הערכאות המשפטיות ועורך הדין יפעל להשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר בנסיבות העניין.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי