תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

הליך גירושין עם עסק משותף

מתגרשים ויש לכם עסק משותף? בהעדר הסכם ממון הקובע אחרת, זכאי כל אחד מכם למחצית מהרכוש המשותף שנצבר לאורך הנישואין. כך גם במקרה של עסק משותף שהקימו בני הזוג. כיצד מבצעים הערכת שווי של העסק ומדוע חשוב כל כך לקבל ליווי משפטי בסוגיה זו?

חלוקת רכוש בגירושין

עם החלטתם של בני זוג להתגרש, יש לבצע הפרדה קניינית של כל הרכוש המשותף שצברו לאורך שנות הנישואין. הכוונה היא לכל סוגי הנכסים שבבעלותם: חשבון הבנק וחסכונות, החפצים שבבית (מטלטלין) המכוניות של בני הזוג וכמובן דירת המגורים המשותפת, ככל שרכשו דירה בשנות נישואיהם. כמו כן, אם ישנם נכסים שנרכשו טרם הנישואין וניתן להוכיח בהם כוונת שיתוף גם הם יכללו בחלוקה על אף שנחשבו הם תחילה לרכוש פרטי. כיצד מחולק הרכוש בין הצדדים בעת גירושין? ובכן, בהעדר הסכם ממון, חל ההסדר שבחוק, הוא איזון משאבים, הקובע חלוקה שווה של הנכסים בין בני הזוג. כאשר יש עסק משותף של בני הזוג, הרי שגם אותו יש לחלק ביניהם באופן שווה וכך להתיר את הקשר הכלכלי בין הצדדים באופן מלא ולאפשר לכל אחד מהם ללכת לדרכו ולפתוח בחיים חדשים.

עורך דין מזונות

 

הערכת השווי של העסק המשותף

על מנת שניתן יהיה לחלק בין בני הזוג את העסק המשותף, הרי שיש לצבע הערכת שווי. זו מתבססת הן על נכסים מוחשיים של העסק כגון מלאי והן על נכסים לא מוחשיים כגון מוניטין. במסגרת הערכת השווי, יש כמובן לנכות גם חובות והפסדים. מדובר בסוגיה מורכבת הדורשת את מעורבותם של בעלי מקצוע רלוונטיים. על כן, עורכי הדין המייצגים את בני הזוג, יפנו אל רואה חשבון ו/או אקטואר אשר יתנו חוות דעת באשר לשוויו של העסק על פי כל נתוניו. לא אחת קורה כי ישנה מחלוקת בין המומחה מטעם הבעל והמומחה מטעם האישה, מה עושים? אז כדאי לנסות ולהגיע לעמק השווה. היה וזה לא ניתן, אזי יהיה צורך לפנות לערכאה משפטית, אשר תקבע איזו מחוות הדעת היא המכרעת. כמו כן רשאי בית המשפט למנות מומחה שלישי מטעמו, אז דעתו היא זה שתקבע את השווי של העסק המשותף.

חשיבותו של הליווי המשפטי

לאופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג תהיה השפעה מרחיקת לכת על אורח חייהם לאחר הגירושין. קל וחומר במקרה של עסק משותף שהיווה את מקור פרנסתם לאורך השנים. לכן, ישנה חשיבות רבה לכך כי כל אחד מן הצדדים יקבל ליווי משפטי מקצועי, על מנת שהאינטרס הכלכלי של כל אחד מהם יהיה מוגן באופן האופטימאלי. גירושין עם עסק משותף יכולים להסתיים בחלוקת העסק בין הצדדים כפי שהצגנו כאן ואכן, במרבית המקרים זוהי ההעדפה אם מבחינה כלכלית ואם מבחינה אישית. אך ישנם גם מקרים בהם בני הזוג נותרו ביחסים טובים למרות הפרידה והם מבקשים להמשיך ולקיים יחד את העסק. כמו כן, ישנם מצבים בהם אחד מבני הזוג מעוניין להמשיך לנהל את העסק לבדו. עורך הדין גירושין יוכל לייעץ לבני הזוג בדבר כל הפתרונות הרלוונטיים ולתת את המענה המשפטי המתאים, על מנת להבטיח את זכויות שני הצדדים בסיטואציה זו ולמנוע מצב של קיפוח.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי