לקביעת פגישת ייעוץ

כב׳ השופטת מירית פולוס קבעה שיש להעביר את משמורתה העיקרית של ילדה בת 3 לידי לקוח משרדנו. בפסק הדין נקבע שניכור הורי עולה כדי התעללות רגשית בקטין חסר ישע, מעשה בלתי חוקי – המהווה סכנה רגשית מיידית שיש לגדוע בראשיתה. היות והתנהלותה של האם המנכרת סווגה כמסוכנת להתפתחותה הרגשית של הקטינה, הסדרי השהות של האם עם הקטינה יתקיימו תחת פיקוח במרכז הקשר. לאור הלקחים שהמערכת הפיקה מהמקרה של גלית צרפתי (שחטפה את הקטין לאחר קבלת ההחלטה על העברת המשמורת לאב) – העברת המשמורת התבצעה באמצעות משטרת ישראל ולשכת הרווחה. ההחלטה הותרה לפרסום רק לאחר ביצוע העברת המשמורת בפועל.

בן גוריון 11, מגדל ויטה, בני ברק

לקביעת פגישת ייעוץ