הסכם ממון

הליך הסכם ממון

אולי תופתעו לשמוע, אך עריכת הסכם ממון היא אחת הדרכים לזוגיות טובה ומבוססת אמון. באמצעות הסכם זה, בני הזוג מסדירים את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה. בכך מבטיחים כי הקשר ביניהם נטול אינטרס כספי וכי הם נמצאים זה עם זו מתוך אהבה ורצון להיות יחד. בנוסף לכך, הסכם ממון יכול למנוע סכסוך כלכלי בעת גירושין וכן הוא מציע הגנות נוספות לבני הזוג, כגון הגנה מפני נושים.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה בין בני זוג, המסדיר את יחסיהם הממוניים. במסגרתו, מוסדרת חלוקת הרכוש בין הצדדים במקרה של גירושין או בעת פרידה של ידועים בציבור. חתימה על הסכם ממון עתידה למנוע את התפתחותו של סכסוך כלכלי בין בני הזוג, כאשר מערכת היחסים תיקלע למשבר ובכך להקל מבחינה משפטית ורגשית על הפרידה. מדוע? משום שחלוקת הרכוש המהווה בדרך כלל מוקד מרכזי למחלוקת בין בני זוג, כבר הוסדרה מראש בהסכם. הדבר נעשה  כאשר מערכת היחסים הייתה טובה ואוהבת, דבר המבטיח בדרך כלל כי ההסכם הוא הוגן ומכבד עבור שני הצדדים. נהוג לחשוב כי הסכמי ממון נועדו להגן רק על הצד האמיד בקשר הזוגי, אולם למעשה, כאשר ההסכם מנוסח בצורה הוגנת, הוא מעניק הגנה כלכלית לשני הצדדים ומהווה עוגן איתן ליחסיהם, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה רגשית. זאת משום שהוא מוציא מן המשוואה את האינטרס הכספי ושני בני הזוג יכולים להיות בטוחים כי הם חיים יחד מתוך רצון כנה ואהבה זה לזו.

מה כולל ההסכם?

כל חוזה צריך להיות מותאם לנסיבות הספציפיות של הצדדים לו וכך גם כאשר מדובר על הסכם ממון. יחד עם זאת, ישנם קווים כלליים משותפים לכל הסכם ממון, כפי שנסביר להלן. הבסיס של הסכם ממון הוא הפרדה בין הרכוש הפרטי של כל אחד מבני הזוג, לבין הרכוש המשותף. בעוד שהראשון ישוב לבעליו בעת פרידה, השני יתחלק בין הצדדים באופן שבו יקבעו הם בהסכם. יש להקפיד לכלול במסגרת הסכם ממון את כל הרכוש שהספיקו בני הזוג לצבור, בנפרד וביחד, ערב עריכת ההסכם וכן עליו להתייחס לרכוש אשר עתיד להיצבר. על ההסכם להתייחס לכל סוגי הרכוש, לרבות מתנות, ירושות וכן נכסים אשר ערכם יכול להשתנות כדוגמת נכסי נדל”ן, מניות וכדומה. כמו כן, הסכם ממון יכול להתייחס כפי שנראה להלן גם לנושא של חובות ולספק הגנה מנושים. מורכבותו של הסכם ממון, לצד הצורך להתאימו ככפפה ליד לבני הזוג, מלמדת על החשיבות שבפנייה אל עורך דין לדיני משפחה אשר יצור לבני הזוג הסכם ממון המתאים לנסיבותיהם ואשר יגשים את מטרתו עבורם היה ויחליטו להיפרד בשלב כלשהו של יחסיהם.

הגנה מפני נושים

לצד הימנעות מסכסוך כספי בעת פרידה, הסכם ממון גם טומן בחובו חשיבות נוספת, למשל הגנה מפני נושים. כאשר אחד מבני הזוג נקלע לחובות כספיים, למשל, חוב לבנק, חוב לספק במסגרת עסק עצמאי וכדומה, הרי שהנושים יוכלו לנסות ולפרוע את החוב משני בני הזוג. זאת אלא אם ישנו הסכם ממון המבצע הפרדה רכושית בעניין זה וקובע כי חובותיו של כל צד בקשר הם שלו בלבד ולא ניתן יהיה לחייב בהם את בן הזוג. נדגיש כי קבלת הגנה מפני נושים רלוונטית בעיקר כאשר ההסכם נחתם פרק זמן משמעותי לפני צבירת החובות. שאם לא, יכולים הנושים לנסות ולהביא לפסלות ההסכם בבית המשפט, על בסיס הטענה כי זה נחתם רק לצורך התחמקות מפירעון החוב. ראוי לציין כי בנוסף לעריכת הסכם ממון, ישנן עוד דרכים להתגונן באופן אפקטיבי נגד חובות של בן/בת הזוג וניתן להיוועץ עם עורך הדין בסוגיה זו במסגרת הפנייה אליו לצורך בניית ההסכם.

הסכם ממון – מתי חותמים עליו?

התשובה לשאלה זו היא פשוטה, מתי שבני הזוג יחפצו בכך. ישנם זוגות הבוחרים לחתום על הסכם ממון טרם הנישואין, על מנת לדעת כי הם צועדים יחד מתחת לחופה, כאשר סוגיה זו מוסדרת ביניהם. זוגות אחרים, מקבלים את ההחלטה לאחר הנישואין, לעיתים בעקבות שינוי כלכלי משמעותי. ההבדל היחיד הוא בהליך אישור ההסכם. למה הכוונה? הסכם ממון טעון אישור של נוטריון או ערכאה משפטית, על מנת שיהיה לו תוקף משפטי. זאת בשל כך כי הצדדים לו הם בני זוג ויש לוודא אפוא כי ערכו את ההסכם מרצון חופשי ונטול לחץ או כפייה מצד בן זוגם. כאשר הסכם ממון נחתם לפני הנישואין יפנו בני הזוג לנוטריון או לערכאה משפטית, על פי בחירתם, בעוד שחתימה על הסכם ממון לאחר הנישואין, מחייבת פנייה לבית המשפט. כמו כן, גם ידועים בציבור, זוגות שאין בכוונתם למסד את הקשר, יכולים לערוך הסכם ממון וזהו צעד מומלץ מאוד עבורם. ראשית, כדי לנהל זוגיות בראש שקט, שנית, להימנע מסכסוך כלכלי בעת פרידה ושלישית, כדי לייתר את הצורך בהוכחת הסטטוס, צעד מקדמי הנדרש על מנת לדרוש זכויות במסגרת הקשר.

עלות הסכם ממון

מטבע הדברים, קשה לקבוע מראש מה תהיה העלות בגין עריכת הסכם ממון, שכן הדבר תלוי רבות בנסיבות העניין. ישנם הסכמים פשוטים יחסית, משבני הזוג בתחילת דרכם וטרם הספיקו לצבור רכוש, או לקבל מתנות או ירושות יקרות ערך. מנגד, הסכמי ממון יכולים להיות מסובכים מאוד, מפאת קיומו של רכוש רב, מסוגים שונים ולכן, מלאכת עריכת ההסכם היא רבה יותר ודורשת מעורך הדין להשקיע זמן ניכר בבנייתו. אם לאחד מבני הזוג יש עסק עם בני משפחתו, אם בני הזוג נטלו הלוואה מן ההורים וכדומה, הרי שבכל אחד מאלו יש להשפיע על מורכבות ההסכם ולפיכך, על גובה שכר הטרחה שיגבה עורך הדין עבור עריכתו. לעניין זה נציין, כי ניתן לפנות למספר עורכי דין, על מנת לקבל אינדיקציה באשר לעלות ההסכם ולבחור בעורך דין אשר הצעתו הוגנת וכי התרשמתם בדבר מקצועיותו. בהקשר זה חשוב להיזהר מהצעות שכר טרחה נמוכות מן המקובל משום שבדרך כלל משמעותן היא כי עורך הדין לא יקדיש את תשומת הלב הנדרשת לשם בניית הסכם מקצועי ומקיף ולכן כדאי להימנע משירותיו.

עריכת הסכם ממון – אצל עורך דין לענייני משפחה

קיבלתם החלטה לערוך הסכם ממון? לאור המשמעות הכלכלית הטמונה בו, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין לענייני משפחה אשר יבנה עבורכם את ההסכם. עורך הדין ידאג לכלול במסגרת ההסכם את כל הרכוש שבבעלותכם בהווה, יחד ולחוד ויפריד באופן נהיר וחד משמעי מהו רכוש אישי ומהו רכוש משותף. ההסכם יתייחס לרכוש עתידי, על סוגיו,  לסוגיות הפרטניות הרלוונטיות אליכם על פי נסיבות חייכם וידאג לכך כי ההסכם יעניק לכם מענה משפטי וכלכלי מלא. כמו כן, עורך הדין יעמוד לרשותכם בעדכון הסכם ממון הנדרש מעת לעת, על מנת שהוא ימשיך להיות לספק לכם הגנה קניינית אפקטיבית. כן, ידריך אתכם עורך הדין  כיצד להתנהל הלכה למעשה כדי להימנע מאיון ההסכם בהתנהגות. לא פעם, בני זוג חותמים על הסכם ממון, אך פועלים באופן סותר, אז יכול הוא לאבד מתוקפו. יש לזכור כי מטרתו של ההסכם היא להוות עוגן רגשי וכלכלי לבני הזוג ולמנוע את היווצרותו של סכסוך כספי במקרה של פרידה. הגשמתם של אלו תלויה במומחיותו של עורך הדין המנסח את ההסכם ולכן חשוב כל כך להקפיד לפנות למשרד המתמחה בדיני משפחה ובעל ניסיון בעריכת הסכמי ממון.

לקביעת פגישת ייעוץ

אנא אשאר פרטים ונשמור על הזכויות שלך

Accessibility
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי