תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

העברת דירה בירושה חייבת במס?

אחד הנכסים המרכזיים שאדם מעביר בירושה הוא דירת מגורים. ידוע לכל, כי כאשר אנו מוכרים או קונים נכס, עלינו לשלם מס מקרקעין. משכך, עולה השאלה המתבקשת, האם העברת דירה בירושה חייבת גם היא במס. על כך נענה במאמר שלפניכם.

הורשת דירה איננה אירוע מס

ככלל, עסקה במקרקעין כרוכה בתשלום מס. כאשר אנו מדברים על דירת מגורים, יחויב המוכר בתשלום מס שבח ואילו הקונה את הנכס, יחויב במס רכישה. עם זאת, דיני המקרקעין קובעים כי העברת דירה בירושה אינה מהווה אירוע מס. מצב זה עומד בקנה אחד עם העובדה כי בישראל אין מס עזבון ויורשים אינם מחויבים כאן בתשלום מס על נכסים שהתקבלו בירושה.

מכירת דירה בירושה

ראינו אפוא כי יורש המקבל דירה בירושה לא יחויב במס. אולם מה קורה כאשר ברצונו למכור את אותה דירה? אז, לא חל הפטור שניתן מתשלום מס שבח בעת העברת הדירה בירושה. בעסקה זו, ישנה חבות בתשלום המס, אלא אם יעמוד היורש באחד הפטורים שבחוק. לעניין זה נדגיש כי המחוקק ייחד פטור ייחודי למכירת דירה שהתקבלה בירושה ולו שלושה תנאים.

פטור ממס שבח

הזכאות לפטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה קמה אם מתקיימים שלושת  התנאים המצטברים הבאים:

  1. זהות המוכר: המוכר הנו בן זוג, צאצא של המוריש, או בן זוג של צאצא של המוריש
  2. דירת מגורים אחת: לפני שהלך לעולמו, היה המוריש בעלים של דירת מגורים אחת בלבד.
  3. זכאות המוריש לפטור: אילו היה המוריש בחיים ומוכר בזמן זה את הנכס, היה הוא זכאי לפטור ממס שבח.

חשיבות הייעוץ המשפטי

הסוגיה של העברת דירה בירושה, מבהירה עד כמה חשוב לקבל ייעוץ משפטי בעת עריכת צוואה. במסגרתו, יבחן עורך הדין גם את היבט המיסוי וייעץ למוריש כיצד עליו לנהוג, על מנת לחסוך מן היורשים חבות במס שבח. כך למשל, אם למצווה שתי דירות מגורים בבעלותו, הרי שאחד מתנאי הפטור ממס שבח כאמור מעלה, אינו מתקיים. עורך הדין יביא זאת לתשומת לבו של המצווה אשר יוכל בין היתר להעביר את הנכס בעודו בחיים לאחד מיורשיו או למכור את הנכס כך שבבעלותו תישאר רק דירת מגורים אחת.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי