לקביעת פגישת ייעוץ

לאחר שרעייתו של לקוח משרדנו התחזתה לסוכנת מוסד והואשמה בניסיון רצח של הגרוש שלה (הסיפור בהרחבה, מקבל ביטוי בתכנית זמן אמת – הזמנה לרצח!), סבר לקוח משרדנו כי הורי רעייתו יסייעו לו לתקופה קצרה בגידול בנותיו אותן ביקש להרחיק מן המהומה שנוצרה עקב התנהלותה העבריינית והפסולה של אימם.
אלא, שהוריה סברו אחרת, הרהיבו עוז וטענו כי, מאחר והאב הביא אותם מארה"ב אל ישראל, הם האפוטרופסים, המשמורנים וכי על הקטינות להיוותר בחזקתם וכל שכן על פני חזרתן אל ארה"ב שם דרו קודם למקרה.
אמש הכריע בית המשפט המחוזי, וקבע כי אין לקטינים אפוטרופסים נוספים זולת ההורים.
משקיבל את מלוא טענותיו של עורך הדין אסי סגל ממשרדנו קבע ביהמ"ש המחוזי כי, הפורום הנאות לדון בסכסוך שבין ההורים הינו בארה"ב.
בנוסף, ביהמ"ש המחוזי אישר את התכנית שהובאה לפתחו להשבת הקטינות אל ארה"ב וחייב את האם ואת הוריה בהוצאות משפט בסך 20,000 ש"ח.

בן גוריון 11, מגדל ויטה, בני ברק

לקביעת פגישת ייעוץ