תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

הליך חוקר פרטי בגירושין

פנייה לחוקר פרטי במסגרת הליך הגירושין יכולה לסייע מאוד בשמירה על זכויותיהם של בני הזוג. זאת באמצעות איתור ואיסוף ראיות אשר יקנו יתרון למי מהצדדים על פני האחר. על מנת שתוצאות החקירה יישאו פרי, יש לבחור בחוקר מקצועי ומיומן ולשכור את שירותיו לאחר היוועצות עם עורך הדין.

איסוף ראיות בגירושין

לתוצאותיו של ההליך המשפטי תהיה השפעה רבה מאוד על חייהם של בני הזוג בכל המישורים: האישי והכלכלי כאחד. על כן, לכל צד יש אינטרס מובהק לפעול לשמירה על זכויותיו בהליך באופן הטוב ביותר. לשם כך, יש צורך באיסוף ראיות המחזקות את טענותיו של בן/בת הזוג ויבססו את תיק הגירושין. כיצד ניתן לעשות זאת? ובכן, חלק מהמסמכים יוכל הלקוח להשיג בהכוונת עורך הדין, למשל תלושי שכר ותדפיסי חשבון בנק, אישורים מהטאבו אודות נכסי נדל"ן ועוד. כמו כן, חלק מן הראיות יגיעו כתוצאה מהפעלת חוקר פרטי. הצורך בשכירת שירותיו של חוקר פרטי בתיקי גירושין עולה במצבים שונים,  בין היתר כאשר יש חשש להברחה או הסתרה של נכסים מצד בן או בת הזוג וכן במקרה של בגידה.

הסתרה או הברחת נכסים

לבן הזוג יש עסק עצמאי ובת הזוג מודעת לכך כי זה אינו תמיד מתנהל על פי חוק, למשל כי לא כל הכנסות העסק מדווחות לרשויות, אלא נעשות מתחת לשולחן. במצב זה, יכול והבעל ינסה להציג מצג שווא אודות היקף הכנסותיו. משכך, על בת הזוג להשיג ראיות להיקפן האמיתי של הכנסות העסק, על מנת שלא תקופח במסגרת חלוקת הרכוש וקביעת דמי מזונות הילדים. הדרך הטובה ביותר לעשות כן היא באמצעות חוקר פרטי אשר יוכל לבצע חקירה כלכלית ולהביא הוכחות חותכות למצבו הכספי של בן הזוג. חקירה כלכלית נדרשת גם כאשר עולה חשש כי בן או בת הזוג פועלים להברחת נכסים לחו"ל, כדי שאלו לא יכללו במסגרת איזון המשאבים בין הצדדים. אז, עורך הדין יוכל להגיש בקשה למתן צו עיקול, צו מניעה ו/או צו יציאה עיכוב מן הארץ כדי לעצור מהלך זה.

בגידה

סיטואציה נוספת בה עולה הצורך בהליך גירושין לפנות לחוקר פרטי, היא כאשר יש חשש לבגידה. מלבד הצורך הרגשי לדעת האם ישנו קשר רומנטי מחוץ לנישואין, לגילוי זה יכולה להיות גם משמעות כלכלית ענפה. למשל, אישה שבגדה בבעלה, אינה זכאית על פי דין תורה לתשלום מזונות. ההלכה קובעת כי היא תוכרז כאישה מורדת ותאבד את זכאותה לתשלום זה. חוקר פרטי יכול לספק לבן הזוג הוכחות לבגידה אותן יציג בפני בית הדין הרבני וכך ימנע מחבות כספית זו. סערת הרגשות מובילה לעיתים את בני הזוג הנבגדים לנסות להוכיח בעצמם את מעשה הבגידה. אולם ללא קבלת הנחיות והדרכה, עלולים הם לעבור על החוק, כך שגם אם ישיגו את מבוקשם, הראיות לא יהיו קבילות ולא יוכלו לשמש אותם בהליך הגירושין.

חשיבות הייעוץ המשפטי

כפי שאנו מבינים, חוקר פרטי יכול לסייע מאוד בביסוס תיק הגירושין. אולם, חשוב מאוד כי בן או בת הזוג לא יעשו כן באופן עצמאי, אלא כי הדבר ייעשה במסגרת הייעוץ המשפטי של עורך הדין ונסביר מדוע. ראשית, לא בכל תיק גירושין יש צורך בשימוש בחוקר פרטי ולעיתים ניתן לחסוך מהלקוח עלויות אלו. שנית, על מנת שהראיות שתושגנה בחקירה יהיו קבילות ואפקטיביות לתיק, חייב הוא לפעול על פי החוק ובשיתוף פעולה עם עורך הדין. שלישית, מטבע הדברים, עורכי דין לדיני משפחה, עובדים באופן שוטף עם שורה של בעלי מקצוע, ביניהם חוקרים פרטיים שהם מכירים את עבודתם ויודעים כי היא אמינה ומהימנה. מסיבות אלו, חשוב כי שכירת שירותיו של חוקר פרטי תיעשה יחד עם עורך הדין ולא באופן עצמאי, ללא מעורבותו.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי