תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

הליך מזונות זמניים

מזונות זמניים הם סוג של סעד זמני הנדרש במסגרת הליכי גירושין או פרידה של ידועים בציבור. זאת כאשר נושא מזונות הילדים נמצא במחלוקת בין הצדדים ויש צורך לדאוג לצרכי הילדים עד אשר תגובש הסכמה בעניין או תוכרע התביעה שהוגשה לבית המשפט.

מהם מזונות זמניים?

מטרתו של תשלום המזונות הוא לספק את צרכי הילדים, החל מקורת גג ועד מזון, הלבשה, צרכי חינוך ועוד. סוגיה זו עולה מטבע הדברים בעת גירושין או כאשר בני זוג ידועים בציבור נפרדים ולהם ילדים משותפים. ככל שיש הסכמה בין בני הזוג בסוגיה זו, הרי שאין כל בעיה. דמי המזונות ישולמו מדי חודש במועד שנקבע וצרכי הילדים יסופקו באופן רציף ולא יושפעו מן הפרידה. אולם כאשר ישנה מחלוקת בין הצדדים לעניין גובה המזונות, הרי שיש צורך בפסיקת מזונות זמניים. זאת כדי למנוע מצב שבו ההורה המשמורן, לרוב האם, יהיה ללא אמצעים לכלכל את הילדים.

מהו הסכום של מזונות זמניים?

בבואו של בית המשפט להחליט בבקשה לפסיקת מזונות זמניים, הוא אינו נכנס לעובי הקורה. כלומר, הוא אינו בוחן לעומק את נסיבות המקרה ומצבם הכלכלי של הצדדים, כפי שיבצע במסגרת תביעת המזונות העיקרית. בשלב זה, יקבע סכום המזונות בדרך של אומדן כללי אשר מחד יהיה מספק כדי לדאוג לרווחת הילדים ומאידך לא יטיל חיוב כספי שאינו תואם כלל את המצב הכספי. נציין, כי ככל שהילד הנו מתחת לגיל 6, אזי חובת המזונות מוטלת על האב בלבד אך מעל גיל זה, החבות למזונות הילדים היא של שני ההורים, בהתאם לרמת ההכנסה שלהם ולהיקף זמני השהות שלהם עם הילד.

פנייה לייצוג משפטי

עם ההחלטה להיפרד, זקוק כל צד לייצוג משפטי מקצועי על מנת שיטפל בכל הסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק. יש לזכור כי לנושא מזונות הילדים, כמו לכל ענייני הגירושין, תהיה השפעה כבדת משקל על חייהם של שני בני הזוג ולכן, חשוב מאוד כי יהיו מיוצגים על ידי עורך דין לגירושין מקצועי ומנוסה. מטרתו תהיה להביא את הצדדים לכדי הסכם גירושין הוגן אשר יכלול גם את סוגיית המזונות. אולם, אם הדבר אינו מסתייע, יפעל לשמירה על האינטרס של הלקוח בנושא זה, לרבות לעניין הגשת בקשה לתשלום מזונות זמניים.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי