תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

על פי דין תורה, לבעל קיימת חובה לדאוג לצרכיה של אשתו לאורך כל תקופת הנישואין. בעת סכסוך גירושין, קורה לא אחת כי הבעל מפר חובה זו ובמצב זה, תוכל האישה להגיש נגדו תביעה לתשלום מזונות אישה בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. את הסכום שייפסק, יידרש הבעל לשלם עד לפקיעת הנישואין, אז מסתיימת חבותו זו.

שיעור דמי המזונות

ההלכה אומר "עולה עמו ואינה יורדת" ופירושו של דבר הוא כי דמי המזונות צריכים להתאים לרמת החיים אליה הורגלה האישה בשנות הנישואין. לשם כך תציג האישה בפני הערכאה המשפטית אליה הוגשה התביעה, אסמכתאות המעידות על כל הוצאותיה, לרבות, ביגוד והנעלה, נסיעות, מוצרי קוסמטיקה, חוגים ועוד. מנגד, ינסה הבעל להוכיח כי חלה ירידה ברמת הכנסתו או כי מתקיימות נסיבות השוללות מן האישה את זכותה למזונות, כפי שיפורט להלן.

שלילת מזונות אישה

זכאותה של אישה למזונות אמנם קבועה בהלכה, אך היא אינה זכות מוחלטת. כוונתנו היא כי ניתן לשלול מן האישה את הזכות לתשלום זה בשלושה מצבים עיקריים: האחד הוא כאשר הוכיח הבעל באמצעות ראיות מהימנות כי האישה בגדה בו, המצב השני הוא כאשר האישה עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת, למשל יחס אלים מצד הבעל. שלישית, האישה עובדת והכנסתה מספיקה לכל צרכיה. במקרה האחרון, ניתן גם לשלול באופן חלקי את דמי המזונות בהתאם לגובה ההכנסה.

פנייה לייצוג משפטי

לתשלום מזונות אישה חשיבות כלכלית רבה, הן עבור האישה הזקוקה לו כדי להתקיים והן עבור הבעל אשר זה יכול להוות עליו נטל כספי. משכך, מומלץ כי כל אחד מבני הזוג יסתייע בעורך דין לענייני משפחה בסוגיה זו. בעת ייצוג האישה, ידאג עורך הדין לאיסוף עדויות המוכיחות את רמת ואורח החיים, על מנת שהערכאה המשפטית תפסוק את סכום המזונות המתאים. כמו כן, אם הבעל לא יציית לפסק הדין, יטפל עורך הדין בגביית המזונות עבור האישה, באמצעות הוצאה לפועל או המוסד לביטוח לאומי. בעת ייצוג הבעל, תפקידו של עורך הדין יהיה לנסות ולבטל את זכאות האישה למזונות ולחילופין, לצמצם את גובה החבות, אם על ידי הצגת ראיות לשינוי במצבו הכלכלי של הבעל ואם על ידי הוכחה כי הכנסתה של האישה מספיקה לרוב צרכיה.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי