תפריט
תפריט

לקביעת פגישת ייעוץ

מזונות קטינים/חישוב שיעור דמי המזונות

חיוב מזונות הקטינים מחושב על ידי בית המשפט לענייני המשפחה בבואו לפסוק את דמי המזונות הן הזמניים והן הקבועים לוקח בית המשפט בחשבון שלל שיקולים שלאחר בחינתם קובע בית המשפט סכום אשר מגולם בפסיקה שיפוטית, להלן חלק מן השיקולים אותם לוקח בית המשפט:
 • כושר השתכרותם הריאלי של שני בני הזוג.
 • רמת החיים של בני הזוג טרם הליכי הפירוד.
 • בחינת תלושי המשכורת לשנה האחרונה לשכירים וצירוף דו"ח רווח והפסד לעצמאיים.
 • צרכים הכרחיים של הקטינים ו/או האם.
 • צרכים מעבר לצרכים הכרחיים לקטינים.
 • צירוף ובחינת אסמכתאות התומכות בסכומים שנתבעו.
 • מיהו ההורה המשמורן והאם קיימת משמורת משותפת.
 • הוצאות מדור ואחזקתו אם וקיים.
 • הוצאות חינוך.
 • צרכים מיוחדים של הקטין.
 • יכולת הכנסה פאסיבית למי מהצדדים, היינו הכנסה מנכסים ומזכויות שונות כגון מניות, אופציות, פטנטים וכיוצ"ב.
 • גיל הקטין.
 
אלו רק חלק מן השיקולים אשר נבחנים על ידי בית המשפט. לכן כאשר נשאלת השאלה איזה סכום יפסוק בית המשפט מדובר בשאלה מורכבת ולא וודאית. חשוב להדגיש כי הנטל להוכחת הסכומים הנתבעים מוטל על כתפי התובע, כאשר ברוב המקרים מדובר בקטינים והתביעה תוגש על ידי אימם האפוטרופסית הטבעית, כאשר בונים תביעת מזונות יש להבין כי יש להוכיח את שתובעים ומשכך צירוף הראיות, דפי החשבון, תדפיסי כרטיסי האשראי וכד' הינם חשובים ביותר.כאשר התובע לא הצליח  להוכיח את הסכומים אשר תבע, בתי המשפט נוטים לפסוק סכומים אשר נעים בין 1,250 ל- 1,350 ש"ח בגין מזונות מינימאליים לקטין. כמו כן, בתי המשפט מחייבים בגין רכיב מדור, כאשר הסכומים הם 30% לילד אחד, 40% לשני ילדים ו -50% לשלושה ילדים. בנוסף על חיובי המזונות וחיובי המדור בתי המשפט מחייבים גם בהוצאות חינוך, כאשר המגמה היא לחייב בין 50% -100% על הנתבע, כאשר סך החיוב הינו נגזרת של שקילת שלל השיקולים האמורים לעיל.יש לערוך הבחנה בין קביעת המזונות הזמניים לבין המזונות הקבועים, עיקר מהות ההבדל בניהם הינה העובדה שדמי המזונות הקבועים לרוב נפסקים לאחר קיום דיון הוכחות מעמיק, כאשר מזונות זמניים נקבעים לרוב על בסיס כתבי הטענות בלבד. אין להסיק מקביעת דמי המזונות הזמניים באשר לפסיקת דמי המזונות הקבועים, שהרי בהרבה מקרים הסכום שנקבע במזונות הזמניים לעיתים גבוה לעיתים נמוך ולעיתים נשאר אותו הסכום.כאשר קיימת אלימות כלכלית בין הצדדים, לעיתים על הצד הנפגע לשכור את שירותיו של חוקר פרטי על מנת להכין את הקרקע לקראת דיון ההוכחות, בו יוכחו הסכומים שנתבעו בתביעה העיקרית וזאת על ידי דו"ח חוקר מבוסס אשר לא יותר על מקום לספקות.

לקביעת פגישת ייעוץ