תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

 אז מה זה למעשה אחריות הורית משותפת ?

אחריות הורית משותפת – בהתאם להמלצות ועדת שניט, לפיהן הגדרה הורית שווה ללא

מאמר אחריות הורית משותפת
הגדרת ההורים כשווים המונעת מלחמה על מי ההורה הראשי ומי המשניה

כל קשר לחלוקת זמני השהייה הינה בעלת חשיבות עליונה,
המליצה הועדה על המונח החדש; "אחריות הורית משותפת".

"אחריות הורית משותפת" הינה הגדרה הורית שבינה לבין חלוקת זמני השהייה ומזונות הקטינים אין כל קשר.
כאמור, ללא קשר לזמני השהות של הקטין עם מי מהוריו, וללא כל קשר לדמי המזונות, הגדרת ההורים, כהורים הינה שווה.
הגדרה זו של ההורים כשווים תואמת את הדין הקיים בו שני הוריו של הקטין הינם אפוטרופסים טבעיים ושווים ובכך נמנעת
מלחמת חורמה בסופה הורה אחד יוגדר כהורה עיקרי וההורה האחר כמשני.

"בסופו של יום סברתי כי לאור התרשמותי מההורים לכל אורך הדיונים שבפניי ושמיעת פעמים רבות וכן בחינת הגורמים המקצועיים ושמיעת הקטינים עצמם
כי יש להעביר להורים מסר חד משמעי כי טובת שלושת ילדיהם הוא במשמורת משותפת ואחריות הורית משותפת לשניהם ומחויבות הדדית משותפת לשניהם.
לא מצאתי כל עילה לקבוע כי הורה אחד עדיף על פני משנהו לעניין המשמורת, על אף הניסיונות העיקשים של שני ההורים לשכנעני כך במסגרת ההליכים בפניי".

  • תמ"ש 4881-10-12 (ניתן ביום 10.02.14)

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי