תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

הפרת זמני שהות

בעת פרידתם של בני זוג עם ילדים, יש צורך לקבוע את הסדר המשמורת. מטרתו היא ליצור לילדים שגרה יציבה למרות פירוקו של התא המשפחתי. למרבה הצער, ישנם לא מעט מקרים בהם אחד מן ההורים אינו מקיים את ההסדר כהלכה ובכך פוגע הוא בטובת הילדים וכן מפריע להורה השני בניהול חיים תקינים.

קביעת הסדר במשמורת

במרכזו של הליך הגירושין עומדת סוגיית משמורת הילדים, אשר הסדרתה נועדה להבטיח את המשכו של קשר חם ורציף בין הילדים לבין הוריהם. עד לאחרונה, היה נהוג לחלק את הסדר המשמורת לשניים: משמורת מלאה, במסגרתה הורה אחד מקבל חזקה על הילדים ולהורה אחר נקבעים הסדרי ראייה, או משמורת משותפת, בה חלוקה אפוטרופוסית שווה בין ההורים. מאז בע"מ 919/15, אשר קבע שוויון בנטל המזונות בין ההורים, המונח הרלוונטי הוא זמני שהות, המחושבים עתה באחוזים, על מנת לקבוע את גובה תשלום המזונות בו יחויב כל הורה.

כיצד נקבעים זמני השהות?

בדומה לכל ענייני הגירושין, עומדות בפני ההורים שתי אפשרויות: להגיע להסכמה הדדית באשר לחלוקת זמני השהות ביניהם ולהסדירה במסגרת הסכם משמורת או הסכם גירושין כולל. האפשרות השנייה היא להגיש תביעת משמורת ילדים, אז בית המשפט לענייני משפחה הוא זה אשר יכריע בעניין לאחר ששמע את טענות הצדדים והוצגו לפניו ראיות רלוונטיות. למותר לציין, כי קבלת החלטות בהסכמה בעניין זה היא הדרך הטובה ביותר, על מנת ששני הצדדים יהיו שבעי רצון מהסדר המשפיע באופן מהותי כל כך על חייהם ועל חיי הילדים.

הפרת זמני שהות

ילדים אשר הוריהם נפרדו, עוברים טלטלה רגשית לא קלה ונאלצים להסתגל לשינויים רבים. על כן, קיום מסודר ועקבי של זמני השהות הוא הכרחי על מנת לתת להם תחושת יציבות וביטחון בתקופה לא פשוטה זו. למרבה הצער, לא אחת, מפר אחד מן ההורים את זמני השהות. לעיתים הדבר בא לידי ביטוי באיחור לאסוף את הילדים או באי הגעה בכלל. במקרים אחרים, ההפרה היא מצדו של ההורה האחר, המסכל או מנסה לסכל את המפגשים בין ההורה לילדים. בתי המשפט מתייחסים בחומרה להפרת זמני השהות ויכולים להורות עקב כך על צמצום זמני השהות על ההורה, או הטלת קנס כספי על הורה המסכל את המפגשים אשר פוגע במכוון בקשר של ההורה האחר עם הילדים.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי