תפריט
תפריט

לקביעת פגישת ייעוץ

מה היא משמורת משותפת ?

משמורת/אחריות הורית משותפת היא הסדר משמורת הקובע כי לילדים יהיו שני הורים משמורנים – גם האב וגם האם. זאת, בניגוד למודל המוכר של אם משמורנית ואב המקיים עם ילדיו זמני שהייה. במשמורת משותפת, שני ההורים מבלים עם הילדים זמן שווה ושניהם שותפים מלאים לגידולם, חינוכם וטיפולם.מהם התנאים להחלתה של משמורת משותפת?הפסיקה קבעה מספר כללי על – פיהם ניתן לבחון אם המקרה הנדון בפני השופט היושב בדין מתאים להחלתה של משמורת משותפת. בין הכללים והמבחנים אותם הציבה הפסיקה נבחנת מידת מעורבותו של כל אחד מן ההורים בחיי ילדיו הקטינים, מגורים בסמיכות מקום, קשר טוב בין כל אחד מההורים לקטין/קטינים, בחינת השאלה האם ישנה תקשורת הורית תקינה לצרכי תאום בעניינים הנוגעים לקטינים וכיו”ב, רצונו של הקטין/הקטינים.כאמור, בעשורים האחרונים, מתפתחת התפיסה המשפטית והרעיונית המתבססת על מודל של “אחריות הורית משותפת” (ראה דו”ח ועדת רוטלוי ודו”ח ועדת שניט) גישה זו מבקשת לדחוק את התפיסה המשפטית העוסקת בהחזקת קטינים ובקביעת “הורה משמורן”. הגישה מתבססת על ממצאי מחקרים שהצביעו על חשיבות תפקידם של שני ההורים בהתפתחות ילדיהם. חשיבות שהופכת למשמעותית עוד יותר כההורים חיים בנפרד. מסקנותיהם של אותם מחקרים היו שככל שאבות שהיו מעורבים בחיי ילדיהם והיה סיפק בידיהם להעניק להם תמיכה רגשית, בטחון וסייעו במתן מענה לצרכיהם הלימודיים, התפקודיים והחברתיים, אותם קטינים תפקדו ברמה חברתית טובה יותר והסתגלו למצב שנוצר בעקבות הגירושין טוב יותר מאלו שלא זכו בשני הורים תומכים ושותפים לגידולם. עוד נמצא שמתן עדיפות להורה אחד על פני האחר על ידי קביעתו כהורה המשמורן מעניקה לאותו הורה יתרונות ביכולת ההשפעה על הילדים, ביחס שלהם כלפי ההורה האחר עד כדי יצירת ניכור בין הילדים להורה האחר. (תמ”ש (ראשל”צ) 28951/09 א.ג.ג. נ’ ת.ג. {פורסם בנבו} (07.01.2010))

לקביעת פגישת ייעוץ