תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

משמעתו של צו למניעת מעבר מגורים

בעת גירושין עם ילדים, על ההורים להתגורר במרחק סביר זה מזו על מנת שיתאפשר לשניהם לשמור על קשר רציף וקרוב עם הילדים. משכך, כל שינוי בהקשר זה חייב להיעשות בהסכמה או באישורו של בית המשפט. כאשר ההורה המשמורן מעתיק את מקום מגוריו בניגוד לאמור, להורה השני עומדת הזכות להגיש צו למניעת מעבר מגורים.

קביעת מקום המגורים

הנחת המוצא של רבים מההורים הגרושים היא כי משנפרדו מבן הזוג, הרי הם חופשיים להחליט היכן הם והילדים יתגוררו ואין הם זקוקים להסכמת הצד השני כדי לעבור מקום מגורים. אולם זוהי הנחה שגויה, אף כאשר מדובר בהורה המשמורן, אשר קיבל חזקה מלאה על הילדים. מדוע? משום ששני ההורים הם אפוטרופוסים של ילדיהם, ללא קשר להגדרת המשמורת. המשמעות היא כי החלטות מהותיות באשר לילדים, לרבות מקום מגורים, חייבות להיעשות במשותף, בידיעה ובהסכמת הצד השני. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר על מעבר המגדיל באופן ניכר את המרחק בין הילדים לבין ההורה האחר, אז יש בכך כדי לסכל למעשה את קיום זמני השהות של ההורה האחר עם הילדים.

מה ניתן לעשות?

כאשר הורה מבצע מעבר מגורים חד צדדי או מודיע על כוונתו לעשות כן ויש בכך כדי לפגוע בקיומו של קשר רציף בין הילדים להורה השני, על האחרון להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לצו למניעת מעבר מגורים. אם סבר כי הבקשה מוצדקת, בסמכותו של בית המשפט, לאסור על ההורה לבצע את מעבר המגורים או להורות לו לשוב למקום המגורים הקודם אם כבר ביצע את המעבר. לצורך הגשת הצו, יש להסתייע בעורך דין מומחה בדיני משפחה אשר ינסח בקשה מנומקת ומגובה בראיות מתאימות. חשוב לפנות לעורך הדין ללא שיהוי, זאת משום שככל שחולף יותר זמן ממועד מעבר המגורים ועד מועד הגשת הבקשה, נפגעים סיכוייה מפאת השתלבות והסתגלות של הילדים במקום המגורים החדש.

שיקולי בית המשפט

כאשר עומדת בפני בית המשפט בקשה לצו למניעת מעבר מקום מגורים, מהם השיקולים שהוא שוקל על מנת לקבל הכרעה? ניתן להצביע על שלושה פרמטרים מרכזיים:

  1. סיבת המעבר: האם מדובר בהזדמנות תעסוקתית, במעבר בשל קרבה למשפחה או שמא ניכר כי המניע למעבר הוא רצון להרחיק בין הילדים להורה השני.
  2. פגיעה בקשר: בית המשפט יבחן עד כמה יש במעבר מקום המגורים כדי לפגוע בקיום זמני השהות ובטיב הקשר.
  3. חלוף הזמן: למועד הגשת הבקשה משמעות ענפה היות שאם הילדים הסתגלו למקום החדש, ייתכן כי הדבר ימנע מבית המשפט להיענות לצו.

צו למניעת מעבר מגורים – בש"א 54727-09

בן גוריון 11, מגדל ויטה, בני ברק

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ