תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

צו נזקקות בית המשפט לנוער

כפי שיפורט להלן החוק מגדיר קטין נזקק כאחד מאלה:

 • קטין שלא נמצא האדם האחראי עליו (הורה, אפוטרופוס, או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו).
 • קטין שהאחראי עליו אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו, או שהוא מזניח את הטיפול ו/או את ההשגחה על הקטין.
 • קטין שביצע עבירה ולא הועמד לדין.
 • קטין שנמצא משוטט , פושט יד, או עוסק ברוכלות בניגוד לחוק עבודת הנוער.
 • קטין הנתון להשפעה רעה או שהוא חי במקום המשמש לביצוע עבירות.
 • קטין ששלומו הגופני ו/או הנפשי נפגע או עלול להיפגע מכל סיבה אחרת.
 • מי שנולד כשהוא סובל מתסמונת גמילה מסמים (עקב שימוש בסמים בהיריון).

עובד סוציאלי על-פי חוק הנוער וסמכויותיו

תפקידו של העובד הסוציאלי על-פי חוק הנוער הם:

 • לבדוק ולחקור, באופן גלוי ו/או סמוי כל דיווח שקיבל על קטינים המויים בסיכון לכאורה. סמכות זו גוברת על כל חסיון רפואי ומאפשרת לעובד הסוציאלי גישה לרשומות מרופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מוסדות חינוכיים וכדומה.
 • בהתאם לשיקול דעתו, יכול העובד הסוציאלי לקיים פגישה עם האחראים על הקטין ובמסגרתה להבהיר להם את חומרת המצב וכמו כן, את דרכי הטיפול.
 • אם התרשם העובד הסוציאלי כי בוצעה עבירה פלילית כלפי הקטין , עליו לדווח בהתאם לחוק העונשין. על העובד הסוציאלי מוטלת החובה לדווח למשטרת ישראל בתוך זמן סביר על העבירה שבוצעה.
 • אם למרות התערבויות קודמות הקטין עדיין מצוי בסיכון, באפשרותו של העובד הסוציאלי לפנות אל בית המשפט לנוער לשם קבלת צו שיפוטי לרבות:

צו השגחה – במסגרת צו ההשגחה מורה בית המשפט לאחראים על הקטין לנהוג בהתאם להנחיות הטיפול שניתנו להם על ידי פקיד הסעד.

צו הוצאה ממשמורת – כאשר קיים סיכון של ממש לשלום הקטין אם ישאר בחזקת הוריו, יכול העובד הסוציאלי לבקש מבית המשפט את הוצאתו של הקטין ממשמורת הוריו ואת העברתו למקום מוגן. צו זה ניתן לתקופה מוגבלת שבמהלכה יציג העובד הסוציאלי לבית המשפט עדכונים בנוגע למצבו של הקטין.

צו ביניים – במקרים שבהם מדובר במצב שאינו סובל דיחוי עד לקיום דיון מקיף בבית המשפט יכול העובד הסוציאלי לבקש מבית המשפט ליתן צו ביניים לתקופה של חודש, צו אותו ניתן להאריך במקרה הצורך.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי