תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

תביעות נזיקין במשפחה – פיצוי על נזק במשפחה

אומרים שאי אפשר לדעת עם מי התחתנת אלא רק לאחר החתונה אולם יש בני זוג שפרצופם האמיתי גורם לפגיעה ממשית, פיזית או נפשית שהופכים את חיי המעורבים לסיוט של ממש. תביעות נזיקין במשפחה הן תביעות המתארות את העוולות הנגרמות על ידי מי מבני המשפחה לבן משפחה אחר, על בסיס הפרמטרים שבפקודת הנזיקין. תביעות אלו מוגשות לבית המשפט לענייני משפחה, בגלל נזקים גופניים או נפשיים שנגרמו כתוצאה מגורמים שונים.
כך, לדוגמא, ניתן להגיש תביעת נזיקין בשל תקיפת בן זוג או קטין, תוך שימוש בכוח מכל סוג שהוא, במתכוון על מנת להזיק.
בנוסף, ישנן תביעות נזיקין במשפחה בשל נזק נפשי ו/או פיזי שנגרם לקטין, כתוצאה מנטישה של מי מההורים, או כתוצאה מהתעללות בילד.
למותר לציין שבשנים האחרונות התפתחו תביעות נזיקין בשל סרבנות גט, ואף נפסקו פיצויים משמעותיים ביותר למסורבות הגט וכן למסורבי הגט ועוד.

למי מגישים תביעות נזיקים במשפחה?
לפי מה נקבע גובה הפיצוי בתביעות נזיקין במשפחה?
האם תביעות נזיקין במשפחה הן עילות לגירושין?

למי מגישים תביעות נזיקין במשפחה?

לא אחת, כדי להכין את הקרקע לתביעת נזיקין, מגיש הנפגע בשלב ראשון תלונה במשטרה. אולם, המשטרה אינה הרשות השופטת, ולכן את תביעת הנזיקין במשפחה, מגישים כתביעה אזרחית לבית המשפט לענייני משפחה. תפקיד המשטרה הוא להעמיד את עושה הנזק לדין לפי חומרת העבירה, וככל שהמזיק הורשע, יכול פסק דין לשמש ראייה במשפט האזרחי. כלומר, המסקנות המשפטיות והממצאים העובדתיים שעליהן התבססה ההרשעה של המשטרה – יהיו קבילים בתביעה האזרחית.
מובהר כי ניתן להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט לענייני משפחה גם ללא העמדת המזיק לדין פלילי.

לפי מה נקבע גובה הפיצוי במקרה תביעות נזיקין במשפחה?

הפיצוי נקבע לפי מס' קריטריונים, ובהתאם לסוג התביעה.
אם הניזוק אינו יכול לעבוד בשל הנזק, יפסוק ביהמ"ש את גובה הפיצוי על בסיס חומרת הנזק, הפסד השתכרות ועוד. בית המשפט יבדוק את הפסדי ההשתכרות מיום הפגיעה וגם ביחס לעתיד.
לעתים הפיצוי הוא גלובלי עקב הקושי שבחישוב הפיצויים בשל נזקי הגוף. כמו כן, בית המשפט ייקח בחשבון את הכאב והסבל שנגרם לניזוק במסגרת תביעות נזיקין במשפחה.
בהתאם לתקנות סדר הדין במשפחה, אין אפשרות לצרף חוות דעת רפואית, אולם ניתן לבקש מביהמ"ש למנות מומחה מטעמו, שיאמוד את גובה הנזק הפיזי ו/או הנפשי.
במרכיב הכאב והסבל ניתן לכלול הרס חיי נישואין, אובדן הנאות החיים ועוד.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי