סכוכי משפחה וגישור

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע”ה-2014

בקיץ 2016, נכנס לתוקפו החוק שבכותרת, המבקש לסייע לבני זוג להתגרש בהסכמה ולמנוע מהם לנהל מאבק משפטי. לצורך כך, יצר החוק הליך גישור חובה, המחייב את בני הזוג לתת הזדמנות לגירושין בהסכמה לפני שיוכלו לפנות לערכאות המשפטיות ולהגיש תביעות זה כנגד זו.

חובת גישור

עד לבואו לעולם של החוק החדש, כל הליך גירושין היה מתנהל בערכאה משפטית, אלא אם כן בני הזוג היו בוחרים מרצונם האישי לפנות להליך של גישור. כיום, המצב הוא הפוך: בני הזוג מחויבים לתת צ’אנס להליך של גישור במסגרת יחידת הסיוע של ביהמ”ש ורק אם זה לא הביא אותם לכדי הסכמות, יוכלו לפנות לערכאות המשפטיות אשר יכריעו בעניינם. הרציונל של המחוקק אשר יצר את חובת הגישור היה כי סכסוך משפחתי יש לנסות ולפתור בדרכי שלום, בוודאי עת שמדובר על הליך גירושין הכרוך בקושי רגשי רב לבני הזוג ולילדיהם המשותפים.  כמו כן, שאיפתו של המחוקק הייתה לצמצם את מספר ההתדיינויות המשפטיות בסכסוכים בין בני זוג ולהקל בכך על העומס הרב בו שרויים בתי המשפט בישראל.

בקשה ליישוב סכסוך

כאמור מעלה, בני זו המבקשים להתגרש, מחויבים להליך של גישור חובה בטרם יוכלו להתחיל בהתדיינות משפטית בערכאות. הלכה למעשה פירוש הדבר הוא, כי במקום להגיש את תביעות הגירושין, על בני הזוג להגיש בקשה ליישוב סכסוך לאחת מן הערכאות: בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לאחריה, יופנו בני הזוג ליחידת הסיוע השייכת לערכאה אליה פנו וזו תזמן אותם למספר פגישות גישור. נבהיר כי למעט כמה חריגים, לאחר הגשת בקשה ליישוב סכסוך, ישנו עיכוב הליכים (ככלל, למשך 45 יום) במהלכם מנועים בני הזוג מפנייה לערכאות. לפגישה הראשונה של הליך הגישור, מגיעים בני הזוג לבדם ולאחר מכן באפשרותם להגיע עם עורך דין. מומלץ לעשות כן על מנת לקדם באופן אפקטיבי את הליך הפשרה מחד ולשמור על זכויות בני הזוג בגירושין מאידך.

הסכם גירושין

למותר לציין כי התרחיש האידאלי עבור בני הזוג הוא כי הליך הגישור ביחידת הסיוע יוליד הסכם גירושין, במסגרתו יגובשו הסכמות על כל הסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק. ואכן, לא אחת, זה קורה. אולם מנגד במקרים רבים, אין במסגרת זו כדי להביא לסיום הסכסוך בין בני הזוג. מה עושים במצב זה? בפני בני הזוג עומדות שתי אפשרויות: האחת היא לפנות אל הערכאות המשפטיות ולנהל שם את הליך הגירושין, או לתת הזדמנות נוספת להליך של גישור מחוץ ליחידת הסיוע. כלומר, לפנות לעורך דין מגשר המתמחה בגישור גירושין, אשר ירכז וימקד את סלעי המחלוקת בין הצדדים בכל סוגיה וסוגיה ויציע להם פתרונות רלוונטיים להם מבחינה משפטית ורגשית כאחד.

לקביעת פגישת ייעוץ

אנא אשאר פרטים ונשמור על הזכויות שלך

Accessibility
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי