תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

מה הדין הפלילי על עבירות איומים?

עבירת איומים מוגדרת על פי סעיף 192 לחוק העונשין בזו הלשון;

"המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים."

כאמור, היסוד העובדתי מבוסס על התנהגות מאיימת, ומאידך הגדרת החוק הינה רחבה, כללית וכזו הניתנת לפרשנות – איום עלול להתבצע באופן מילולי, בשפת גוף, בכתב, בהתנהגות, באמצעות גורם שלישי וכיו"ב.

על האיום להיות מופנה כלפי אדם, ועליו להיות ממשי ורציני, ולהבדיל מאיום סרק, ומאמירה או באזהרה מותרת, באיום יש, למעשה, משום הטלת פחד או אימה מפני רעה צפויה, שיש בה לפגוע באחד הערכים, המוגנים והמפורטים באיסור הפלילי עצמו, והם בעיקר "השלווה הנפשית, הבטחון וחירות הפעולה של הפרט".

בעבירת האיומים היסוד העובדתי הינו האיום עצמו כמעשה, והפגיעה העתידית הגלומה באיום כנסיבה. היסוד הנפשי כולל את המודעות של עושה העבירה להתקיימותם של רכיבי היסוד העובדתי בפעולה שמטרתה להפחיד או להקניט לכאורה את קרבן העבירה.

איימו עלייך ? אל תעבור את זה לבד אתה צריך עו"ד פלילי לצידך. צור קשר עכשיו!   בטלפון 03-547-5778 ואנחנו נדאג להסיר מעלייך את הדאגות.

על האיום להיות מופנה כלפי אדם אחר
על האיום להיות מופנה כלפי אדם אחר

בן גוריון 11, מגדל ויטה, בני ברק

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ