תקיפה בנסיבות מחמירות

מהי תקיפת בנסיבות ומה ההשלכות על כך

תקיפה בנסיבות מחמירות מוגדרת על פי סעיף 382 לחוק העונשין בזו הלשון;
 (א)  נעברה עבירה לפי סעיפים 379 או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה.

(ב)  העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, “בן משפחתו” – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:
(1)   בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;
(2)   קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת “אחראי על קטין או חסר ישע” בסעיף 368א.
כאמור, סעיף החוק המגדיר מהי תקיפה בנסיבות מחמירות מתייחס לביצוע עבירות על פי סעיפים 379 ו – 380 לחוק העונשין;

סעיף 379 לחוק העונשין: דין תקיפה סתם.
“התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה.

סעיף 380 לחוק העונשין: תקיפה הגורמת חבלה ממשית.
“התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים.

הגדרת העבירה ככזו שבוצעה בנסיבות מחמירות

ישנם שני מצבים בהם תוגדר העבירה ככזו שבוצעה בנסיבות מחמירות.

  1. העבירה בוצעה ע”י יותר מאדם אחד, כך שלפחות שני אנשים חברו יחדיו לצורך ביצוע העבירה, והיו נוכחים בשעת ביצוע דבר העבירה.
  2. הקורבן הינו בן משפחתו של התוקף כגון בן זוג, קטין המצוי תחת אחריותו, בני משפחה, הורים, אחים וילדים.

לקביעת פגישת ייעוץ

אנא אשאר פרטים ונשמור על הזכויות שלך

Accessibility
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי