תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

מה זה תקיפת שוטרים ומה השלכות הדין

תקיפת שוטרים מוגדרת על פי סעיף 273 לחוק העונשין בזו הלשון;

"התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק,
דינו – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים
."

היינו, חוק העונשין קובע כי תקיפת שוטרים הינה עבירה פלילית שדינה מאסר של לא פחות מחודש ימים ועד לשלוש שנים.

תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות הוגדרה על ידי המחוקק בסעיף 274 לחוק העונשיןנכתב בזו הלשון;

"התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק ונתקיימה בו אחת מאלה,
דינו – מאסר עד חמש שנים ולא פחות משלושה חודשים:

(1) התכוון להכשיל את השוטר בתפקידו או למנוע או להפריע אותו למלאו;
(תיקון מס' 105) תש"ע-2010
(2) היה מזויין בנשק חם או קר;
(תיקון מס' 105) תש"ע-2010
(3) התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים"

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי