תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובע כי בעת פטירתו של אדם, יורשיו יהיו קודם כל בת הזוג והילדים. כמו כן, קובע החוק את חלקם של אלו בעזבון. אולם כאשר אנו רוצים להחליט מי יהיו היורשים שלנו ומה כל אחד מהם יקבל מתוך הרכוש שצברנו, עלינו לערוך צוואה אשר תתנה על הסדר הירושה שבחוק.

ירושה על פי דין או על פי צוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, הרכוש שבבעלותו עובר ליורשים שלו. מי הם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם ברכוש? ובכן, כאן יש שתי אפשרויות: ירושה על פי דין, שהיא סדר הירושה הקבוע בחוק ומהווה את הסדר ברירת המחדל. לחילופין, ירושה על פי צוואה, אז, כל אחד מאיתנו יכול לקבוע על פי רצונו האישי, מי יהיו היורשים שלו ואיזה רכוש להוריש למי מהם. ירושה על פי דין מעניקה את העזבון לבן הזוג והילדים ואכן, לרוב ירצה אדם כי רכושו יעבור אליהם. אולם, החוק קובע איזה חלק ברכוש יעבור לכל אחד מהם, חלוקה שבמקרים רבים אינה תואמת את רצוננו הפרטי. כמו כן, על פי החוק, זכאותם של אחים או הורים למשל, לחלק ברכוש, קמה רק אם המנוח נפטר ללא בן או בת הזוג או ללא ילדים. משכך, בכל מקרה שבו אנו רוצים לסטות ולו במעט מההסדר שהוצג לעיל, למשל להוריש חלק מהרכוש לאח או להורה, הרי שעלינו לערוך צוואה.

סוגי צוואות

חוק הירושה מונה ארבעה סוגי צוואות ואלו הן: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. הצוואה הנפוצה ביותר היא צוואה בעדים, משום מהימנותה ומשום שהיא אינה דורשת מאמץ מיוחד מן המוריש. עליו להגיע למשרדו של עורך הדין בו בחר לעריכת צוואה, עם שני עדים מעל גיל 18, אשר אינם בעלי עניין בצוואה. תפקידם של העדים הוא לזהות את המוריש ולהצהיר על כך כי חתם על הצוואה בפניהם. באשר לעניין מהימנות הצוואה שהזכרנו כאן, למה כוונתנו? ובכן, כאשר אדם נפטר והותיר אחריו צוואה, על היורשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה, על מנת שאפשר יהיה לחלק בפועל את העזבון. אז, יכול כל אדם בעל עניין להגיש התנגדות לצוואה, למשל בטענה כי המנוח לא ערך את הצוואה מרצון חופשי והייתה עליו השפיעה בלתי הוגנת מצד מי מהיורשים. קיומם של עדים יכול להפריך טענה זו ולתת לה מהימנות, כך שבית המשפט ידחה את ההתנגדות וייתן ליורשים את הצו המבוקש.

האם יש צורך בעורך דין לעריכת צוואה?

כל אדם כשיר משפטית יכול לערוך צוואה לבדו, באופן עצמאי. עם זאת, במצב זה, יש סיכוי רב שרצון המוריש לא ייצא אל הפועל וכי הצוואה תיפסל. מדוע? למשל בשל כך כי נוסח הצוואה אינו ברור ולא ניתן להבין למה התכוון המוריש, כי נפל פגם טכני בצוואה, כי עלה ספק באמינות המסמך או בכשירות המצווה לערוך צוואה וישנן עוד דוגמאות רבות. על כן, אם ברצוננו לוודא כי לאחר מותנו, הצוואה שהותרנו תתממש, כדאי לפנות לעורך דין לצורך עריכת הצוואה. עורך הדין יכין מסמך משפטי ברור, המשקף היטב את רצונו של המוריש, יכלול את כל הרכוש שבבעלותו, את הפרטים המדויקים של היורשים ויבהיר מהו חלקו של כל אחד מהם בעזבון. כן, אם יחולו שינויים בחייו של המוריש לאורך השנים, יוכל לפנות לעורך הדין על מנת לעדכן את הצוואה ובעת פטירתו, יידע כי ליורשים ישנה כתובת ברורה לפנייה לטיפול בהוצאת צו קיום צוואה וכל הנדרש לכך.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי