תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

על פי סעיף 26 לחוק הירושה התשכ"ה 1965, צוואה שנערכה בשעה שהמצווה לא היה כשיר משפטית, בטלה. ביטולה של צוואה הלכה למעשה יתרחש כאשר הוגשה על ידי צד בעל עניין, התנגדות לצוואה, אז אם יוכיח את טענותיו בפני בית המשפט, זה יורה על פסילתה של הצוואה.

מהם התנאים לכשירות משפטית לעריכת צוואה ומהי המשמעות לכך כי הצוואה בטלה?

פסילת צוואה

ככלל, כאשר אדם עורך צוואה, אזי בעת פטירתו, עזבונו יעבור ליורשים שלו והרכוש יחולק ביניהם באופן שקבע הוא במסמך הצוואה. אולם, ישנן נסיבות שונות אשר בהן בית המשפט לענייני משפחה יורה על פסילתה של צוואה. זאת בעקבות בקשת התנגדות לצוואה שהוגשה לו על ידי בעל עניין בעזבון. אחד מאותם מקרים הוא אי כשירות לערוך צוואה. זאת משום שעריכת צוואה היא פעולה משפטית ואם ניתן להוכיח כי המצווה לא היה כשיר במועד עריכת הצוואה, דינה של הצוואה להתבטל. ישנן עילות נוספות בגינן תיפסל צוואתו של אדם. אחת המוכרות שבהן היא השפעה בלתי הוגנת על המצווה, על פיה הצוואה אינה פרי רצונו החופשי של המצווה, אלא נערכה במסגרת תלות עמוקה ומקיפה בין המצווה ליורשים, אשר השפיעה עליו להוריש להם את רכושו.

אי כשירות לערוך צוואה

ככלל, מי שמבקש לפסול צוואה מטעם כלשהו, חובת ההוכחה מוטלת על כתפיו. כך גם כאשר עולה טענה של אי כשירות לערוך צוואה. המתנגד לצוואה המבקש לפסול אותה על בסיס עילה זו, ינסה להוכיח בעזרת מסמכים רפואיים, עדים וכדומה, כי המצווה לא היה כשיר משפטית במועד עריכת הצוואה ולכן, על פי החוק הרי היא בטלה. מנגד, היורשים המבקשים לקיים את הצוואה, ינסו להפריך את טענותיו ולהציג עדויות לכשירותו של המצווה. כיצד בית המשפט יכריע? הוא יתחקה באמצעות הראיות שהוצגו לו אחר טיב המודעות של המצווה בשעת עריכת הצוואה: האם היה מודע לעובדה כי הוא עורך צוואה, ידיעתו בדבר היקף הרכוש שבבעלותו וכן, עד כמה היה מודע לתוצאות עשיית הצוואה.

הצוואה בוטלה – מהי המשמעות?  

היה והמתנגד לצוואה עמד בנטל ההוכחה והראה כי המצווה לא היה כשיר לערוך צוואה, בית המשפט מקבל למעשה את ההתנגדות שהוגשה על ידו ומורה על פסילת הצוואה. מהי משמעותה של החלטה זו? ובכן, אז, העזבון לא יחולק על פי הכתוב בצוואה, כך שרצונו של המנוח בדבר הורשת רכושו לא יתממש. תחת זאת, יחולק רכושו על פי סדר הירושה הכללי שבחוק, אשר מטבע הדברים, במקרים רבים, שונה מאוד מזה שקבע המצווה בצוואתו, שהרי אם לא כן, לא היה בוחר הוא לערוך צוואה. זוהי למעשה המשמעות של כל מקרה שבו נפסלת צוואה בשל אחת מן העילות שבחוק. על מנת לצמצם את הסיכוי לפסילת צוואה, חשוב לפנות לעורך דין לצורך עריכת מסמך זה.

עריכת צוואה באמצעות עורך דין

מטרתו של מסמך הצוואה היא להבטיח כי לאחר מותנו, רכושנו יעבור ליורשים על פי בחירתנו. אולם אנו מבינים כי ישנם מצבים שונים בהם בית המשפט עלול לבטל את הצוואה ורצוננו לא ייצא אל הפועל, כמו למשל בגין אי כשירותנו לערוך צוואה. מצב דברים זה ממחיש עד כמה חשוב לערוך צוואה בגיל צעיר ולא לחכות לגיל מבוגר יותר. שהרי, איש מאיתנו אינו יודע מה יקרה מחר. כמו כן, ניתן להבין מן הדברים את החשיבות שבפנייה לעורך דין לצורך עריכת צוואה. זו מצמצמת באופן ניכר את הסיכוי לפסילתה של הצוואה, לרבות בגין טענת אי כשירות לצוות. השאלות שמפנה עורך הדין למצווה וניסיונו המקצועי מאפשרים לו לרוב להבחין האם ישנה בעיה בכשירות זו ולהציע לבני המשפחה פתרונות אחרים כגון מינוי אפוטרופוס.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי