תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

הליך צוואה הדדית

צוואה הדדית נערכת בין בני זוג, המבקשים להוריש את רכושם זה לזו וכן היא קובעת גם מה ייעשה  ברכושם לאחר פטירתם. צוואה הדדית יכולה להיערך במסמך אחד או בשתי צוואות זהות ונפרדות הנערכות באותו הזמן ובנוסח זהה. כפי שנראה להלן, יש לצוואה הדדית יתרונות וחסרונות גם יחד ויש אפוא לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בסוגיה זו טרם קבלת החלטה ועריכת הצוואה.

יתרונות וחסרונות

עריכת צוואה הדדית מאפשרת לבני הזוג לשמר את הרצון המשותף שלהם בדבר הורשת הרכוש זה לזו ולצד ג' שהוא לרוב הילדים. היא מעניקה להם אפוא סוג של וודאות משפטית וכלכלית שלמרות כל שינוי נסיבות שהוא, מה שקבעו בצוואה המשותפת הוא מה שיהיה. זהו היתרון המרכזי של הצוואה ההדדית וחסרונה הוא בדיוק הצד השני של אותו המטבע. היא מונעת מבני הזוג, לאחר פטירתו של מי מהם, לסטות מהקבוע במסגרת הצוואה ההדדית. נמחיש זאת באמצעות דוגמא: בעל ואישה ערכו צוואה הדדית במסגרתה קבעו הם כי לאחר פטירתם יעבור כל הרכוש לילדיהם המשותפים. לאחר פטירתו של הבעל, מעוניינת האישה לערוך צוואה חדשה ובה להוריש חלק מהרכוש לאחותה אשר נקלעה למשבר כלכלי קשה. אולם, היא לא רשאית לעשות זאת משום שהיא מחויבת להסדר שנקבע בצוואה ההדדית.

ביטול צוואה הדדית

במקרה של צוואה רגילה, יכול המצווה לבטל את צוואתו בכל עת, כל עוד הנו כשיר משפטית.  אולם, במקרה של צוואה הדדית, ישנו עקרון הסתמכות של בני הזוג זה על זו ולכן נקבע הכלל כדלקמן: כל עוד שני בני הזוג בחיים, רשאי כל אחד מהם לבטל את הצוואה. כל שעליו לעשות הוא לשלוח הודעה על כך לבן הזוג. כאשר מי מהצדדים הלך לעולמו, על בן הזוג שנותר בחיים יהיה להסתלק מהעזבון על מנת לבטל את הצוואה. אם העזבון כבר חולק, יידרש הוא להשיב את הירושה ורק אז יוכל לבטל את הצוואה. דרך נוספת לביטול צוואה הדדית היא באמצעות עילות הפסילה שבחוק הירושה, החלות בשינויים המחויבים גם על צוואה הדדית. כך למשל, אם יוכח העדר כשרות לצוות של מי מבני הזוג, דינה של הצוואה להתבטל, היות שמדובר בפעולה משפטית ואם בוצעה על ידי מי שאינו כשיר, הרי שהיא פסולה. דוגמא נוספת היא השפעה בלתי הוגנת אשר יכולה להיות הן מצד יורש עתידי של בני הזוג והן מצד אחד מבני הזוג כלפי האחר. כך, שהחתימה על צוואה הדדית לא נבעה מרצון חופשי ואז דינה להתבטל.  

פנייה לייעוץ משפטי

מן האמור לעיל ניתן להסיק כי צוואה הדדית היא עניין מורכב הטומן בחובו יתרונות חשובים לצד סיכונים לא קטנים. אם הנכם שוקלים לערוך צוואה הדדית עם בן או בת הזוג, חשוב וכדאי להתייעץ קודם לכן עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה, אשר יוכל לתת לכם את כל המידע בדבר פעולה זו ומשמעותה. כך, תוכלו לקבל החלטה מושכלת האם ברצונכם לערוך צוואה הדדית, או שמא כל אחד מכם יערוך צוואה רגילה ללא הסתמכות הדדית זה על זו. בכל סוג צוואה שתבחרו, עורך הדין יעמוד לרשותכם בעריכת הצוואה באופן המקצועי ביותר, תוך הקפדה על ניסוח בהיר ומדויק המשקף את רצונכם. חשוב לזכור כי לצוואה השלכות כלכליות ורגשיות מרחיקות לכת ובשל היותה מסמך משפטי, עליה לעמוד בכללים שונים כדי שתהיה ברת תוקף ולא תיפסל על ידי בית המשפט. לכן, מומלץ לערוך כל צוואה ובפרט צוואה הדדית באמצעות עורך דין מומחה.

להמשך קריאה בנושאי צוואה

צוואה הדדית

הליך צוואה הדדית צוואה הדדית נערכת בין בני זוג, המבקשים להוריש את רכושם זה לזו וכן היא קובעת גם מה ייעשה ברכושם לאחר פטירתם.

עריכת צוואה

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובע כי בעת פטירתו של אדם, יורשיו יהיו קודם כל בת הזוג והילדים. כמו כן, קובע החוק את חלקם של אלו בעזבון.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי