תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

ניהול צו קיום צוואה וצו ירושה

עם פטירתו של אדם, יש להעביר את עזבונו ליורשיו. לצורך כך יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה, בהתאם לנסיבות. הליך קבלת הצו אורך מספר חודשים וכדי לייעל את הטיפול בו מומלץ לפנות לעורך דין אשר יגיש עבור היורשים את הבקשה הרלוונטית.

צו קיום צוואה

אדם שהותיר אחריו צוואה, יורשיו יידרשו להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה, כדי לחלק את העזבון. כמו כן, כל אדם אחר המעוניין בהוצאת הצו יוכל להגיש את הבקשה, למשל נושה של אחד היורשים, המעוניין בחלוקת העזבון כדי שיוכל להיפרע מהיורש. הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה ואליה יצורפו מסמכים הדרושים לרשם לצורך מתן הצו, ביניהם:

  • עותק של תעודת הפטירה;
  •  צילום של הצוואה המקורית;
  • העתק מהודעה שנשלחה ליתר היורשים על הגשת הבקשה;
  • ייפוי כח כאשר הבקשה מוגשת על ידי עורך דין.

צו ירושה

כאשר אדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה, או לחילופין, כאשר יש צוואה אך היא אינה מתייחסת לכל נכסי המוריש, יש להגיש בקשה לצו ירושה. הליך הגשת הבקשה דומה במהותו לזה של הוצאת צו קיום צוואה, אך את זו ניתן להגיש או לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.

ישנם הבדלים בפרוצדורה בין שני הגורמים הללו וחשוב לעמוד עליהם על מנת לדעת לאלו מביניהם כדאי לפנות. כך למשל, הגשת בקשה למתן צו ירושה בבית הדין הרבני מחייבת את הסכמת כל הנוגעים בדבר והם אף חייבים להתייצב לדיון שיתקיים.
לעומת זאת, פנייה לרשם לענייני ירושה אינה כרוכה בדיון, אלא בהגשת טפסים בלבד, אלא אם תוגש התנגדות למתן הצו, אז יעבור הטיפול לבית המשפט לענייני משפחה.

התנגדות למתן הצווים

כאשר מוגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה, או צו ירושה, מתפרסם הדבר בעיתון יומי, על מנת לאפשר למי שמעוניין בכך, להתנגד למתן הצו. התנגדות לצוואה ניתן להגיש בגין אחת מהעילות שבחוק, ביניהן: הצוואה היא לטובת אחד מהעדים שערך אותה, המוריש לא היה כשיר לערוך צוואה, ישנה צוואה מאוחרת יותר וכדומה.

התנגדות למתן צו ירושה יכול שתוגש למשל כאשר נטען כי המנוח למעשה הותיר צוואה ויש אפוא לפעול על פיה. יכולה גם להישמע טענה כי ישנם עוד יורשים מעבר למה שצוין בבקשה לצו ירושה. ניהול הליך ההתנגדות למתן מי מהצווים, דורש מומחיות משפטית ותכנון אסטרטגי. על כן, זקוק כל אחד מן הצדדים, המתנגד מחד והמשיב מאידך, לייצוג משפטי מקצועי.

פנייה לעורך דין

אמנם אין כל מניעה ליורשים להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה, באופן עצמאי, אך פנייה לעורך דין בנושא זה יכולה לסייע מאוד. ראשית, היא תחסוך מן היורשים את הצורך לטפל בעניין זה בתקופה של אובדן ואבל.

שנית, עורך דין לדיני משפחה אשר הגיש מאות בקשות דומות בעבר, הנו בקיא היטב בהליך ויוכל לטפל בבקשה באופן היעיל ביותר. במקרה של צו ירושה, מעורבות עורך הדין חשובה גם לעניין הבחירה לאיזה מן הגופים להגיש את הבקשה.

שלישית, ככל שתוגש התנגדות למתן צו קיום צוואה או צו ירושה, עורך הדין ייצג את המשיבים בבקשה ויפעל לדחיית הבקשה על ידי בית המשפט. רביעית, ישנם מקרים של מחלוקת בין היורשים עצמם, אז יוכל עורך הדין לנסות ולגשר בין הצדדים ולהביאם לכדי הסכם יורשים.

כך ניתן יהיה למנוע עיכוב בחלוקת העזבון ולחסוך ליורשים את הזמן והעלויות הכרוכים בהגשת תביעה משפטית. יש לזכור כי עד שלא יתקבל הצו הנדרש, הרי שלא ניתן לחלק את הרכוש היורשים ולכן, כדאי לעשות כל שניתן כדי לקבל את הצו בהקדם האפשרי.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי