לקביעת פגישת ייעוץ

תביעה לפינוי הנתבעים מבית צמוד קרקע, חצר ומחסנים ברחוב נס הרים 8 בתל אביב
הרשום כחלקה 85 בגוש 6984 ("הנכס"). תביעה זו היא טבעת אחת בשרשרת
התדיינויות ארוכה שניהלו הצדדים (ועודם מנהלים) בעניינו של הנכס.

בן גוריון 11, מגדל ויטה, בני ברק

לקביעת פגישת ייעוץ